facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Събития

 

РГ4: Участие на двама студенти магистри на школа за обучение по съвременни изчислителни методи и високопроизводителни изчисления за симулации на физичните процеси, изследвани от участниците в кост акцията. Школата е проведена в Атомки, Института за ядрени изследвания на Унгарската академия на науките в Дебрецен, Унгария през март 28-30, 2023. Практическите сесии са посветени на изследването на физически модели и изчислителни подходи, използвани за симулации на мезо-био-нано

 

(MBN) системи и изследване на тяхната структура и динамика на атомно ниво. По-специално, са изследвани атомни и молекулярни клъстери и наночастици; биомолекулни системи; наноматериали; композитни материали и интерфейси на материалите при тяхното взаимодействие с фотони и бързи енергетични частици (облъчване и разсейване), което води до процеси протичащи на различни времеви и пространствени скали. По време на обучението студентите са се запознали или са разширили познанията си за релевантните физически концепции, математически техники и изчислителни методи, включително силови полета и алгоритми, използвани в молекулярното моделиране, молекулярната динамика (класическа, индуцирана от облъчване, релативистична) и симулации на стохастична динамика.

 

Обучението е било проведено на базата на практически упражнения с усъвършенстваните софтуерни пакети MBN Explorer и MBN Studio - с най-новата версия на MBN Explorer и MBN Studio.

 

РГ2, РГ4 и по Дейност 2 от работния план Участие на студент магистър в тримесечен стаж в университета Паул Сабите в Тулуза   за изчисления,  с програмата на Фортран за Квантова Дисипативна Динамика и участие с поканен доклад на целия колектив в 11-ият международен симпозиум „ Сблъсъци в атомни клъстери“ (ISACC 2023) и тематично свързан семинар на COST Action CA20129 с доклад „Приложение на Куда Фортран за изпълнение на кода за Квантова Дисипативна Динамика и неговите приложения в описанието на стохастичната динамиката при облъчване“ , проведени в Хверагерди, Исландия в периода 20-21 юли 2023 г.

https://www.isacc-portal.org/program

 

РГ2, РГ4 и по дейоности 1 и 3 от работния план Участие на двама студенти магистри  и провеждане на експериментална кампания за аблация и генерация на високи хармонични в обема на кристален силиций и вурцитен цинков оксид  с различна дебелина, облъчени с интензивни лазерни фемтосекундни импулси с дължина на вълната в средната инфрачервена честотна област “Изследване на генерация на високи хармонични и оптичен пробив в кристални твърди тела, облъчени от интензивен лазер със фемтосекундна продължителност на импулса”, в периода 25.02-04.03.2024 г. в Изследователски институт ELI ALPS, Сегед, Унгария.

Прессъобщение:

https://www.eli-alps.hu/en/News/view/169