facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Проекти

"Солитонни решения за някои многокомпонентни нелинейни уравнения на Шрьодингер"

Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ 2018

 

Съфинансиране на международен научен форум на тема “23rd International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics in 2018“ 9-13 Юли 2018 г.

ДФНИ 2018

 

"Експериментално и теоретично изследване на свръхбърза динамика на процеси, индуцирани при субпикосекундна лазерна нанообработка на полупроводници с широка забранена зона", Партньорска организация

ДФНИ 2017

 

"Нелинейно взаимодействие и поляризационни ефекти на свръх-къси лазерни импулси в диелектрични среди", Партньорска организация

ДФНИ 2017

 

"Теоретично изследване на процесите на генериране на наноплазма в атомни и молекулярни клъстери при облъчването им с интензивни лазерни импулси в инфрачервената до рентгеновата спектрални области. Приложение на теоретичните подходи за описанието на генериране на плазма в твърди вещества."

ДФНИ 2016