ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Проекти

"Теоретично изследване на процесите на генериране на наноплазма в атомни и молекулярни клъстери при облъчването им с интензивни лазерни импулси в инфрачервената до рентгеновата спектрални области. Приложение на теоретичните подходи за описанието на генериране на плазма в твърди вещества."

ДФНИ 2016