facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

untitled-1_678x410_crop_478b24840a
02.07.2021 09:00

Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия“, юли 2021

Астрономическия комплекс на обсерватория „Юрий Гагарин“, гр. Стара Загора
хотел Латинка, Старозагорски бани, Конферентна зала


Организатори:
Стоян Мишев,
Цветелина Шиндарова,
Юлиана Кирова
Алексей Стоев
Радослав Гинин

С помощта на:
Скорпион шипинг ООД
Квантерал ООД
АБВ Софт ООД
Фондове „Учебни програми“ към факултета по базово образование, бакалавърски факултет и магистърски факултет на НБУ;
Фонд „Научни изследвания“ към МОН;
департамент „Информатика“ на НБУ


Участници:
студенти от Нов български университет, Тракийски университет, гр. Стара Загора, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет, гр. София, Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София и Университет за национално и световно стопанство

Четвъртото издание на семинара за студенти „Астрофизика и астрономия“ има фокус върху физиката на неутронните звезди и машинното обучение. Програмата включва лекционна и наблюдателна части. Наблюденията ще се проведат в астрономическия комплекс на обсерватория „Юрий Гагарин“, гр. Стара Загора, а докладите ще бъдат представени  в залата на хотел Латинка, Старозагорски бани. Предвижда се практическите занимания да се проведат под открито небе в комбинация с жива практика, на която студентите ще участват с въпроси и задачи, свързани с процеса по подготовка, заснемане и последваща обработка на събрания материал.

В рамките на специализирана сесия по машинно обучение ще бъде разгледана темата за влиянието на методите на статистическата физика върху някои генеративни модели на машинното обучение, както и други актуални разработки на студенти в магистърската програма „Извличане на знания и технологии за машинно обучение“ в НБУ.

Планирани са екскурзии до „Долината на тракийските царе" и археологическия музей на гр. Стара Загора.


Обсъждания и въпроси към организаторите - всеки понеделник от 17:00 на адрес: meet.google.com/kjf-zdjv-nih .

Регистрацията е отворена до 23:50 ч. на 13 юни 2021 г.

 
Програма

Лекции и семинарни занятия¶

16:00

Звездна еволюция

Лектор: д-р Алексей Стоев

17:30

Физика на неутронните звезди

Лекцията е разделена на две части - обзорна и практическа. Общоизвестните факти за неутронните звезди, както и новостите от последното десетилетие в тази област ще бъдат разказани в първата част на лекцията. Практическата част включва математическо извеждане на уравнения на състоянието на изроден електронен и неутронен газ, които се явяват отправна точка към разглеждането на бели джуджета и неутронни звезди.

Разработването на тази тематика беше подкрепено от фонд „Научни изследвания“ към МОН по договор КП-06-Н-38/12.

Лектор: д-р Стоян Мишев

21:00 → 01:00

Наблюдения на звездното небе

21:00

Въведение в астрофотографията

Въведение и подготовка.

Астрофотографията в цифровата епоха: Защо снимаме? С какво сниманието на астрономически обекти се отличава от нормалната фотография? Какво представлява процесът на заснемане и кои са неговите основни етапи? Може ли астрофотографията да има научно приложение?

Запознаване с основните компоненти на типичня астрофотографски сетъп (монтировки, телескопи, камери, софтуер). Основни понятия и принципи на събирането на фотографски материал от небесните обекти

Подготовка на астрофотографската сесия.

  • Подготовката започва минути преди залеза. Тогава се събират т. нар. „плоски кадри“ (flat frames) – част от трите вида калибровъчни кадри, които съпътстват всяка астрофотографска сесия.
  • Нивелиране и „засеверяване“ на екваториална монтировка – три етапа. Какво представлява и колко е важно? С участие на студенти!
  • Монтиране и балансиране на телескопа и колко е важно. С участие на студенти!
  • Фокусиране с маска Бахтинов. С участие на студенти!
  • Да застопорим небето! Кабировка на гидирането. Какво е автоматично гидиране и как се прави?

На лов за фотони

Събиране на фотографски материал от избран астрономически обект.

Лектор: Никола Антонов

22:30

Визуални наблюдения

Лектор: Александър Грънчаров

Събота, 3 Юли

10:00 → 14:00

Екскурзия

10:00

Археологическа разходка до „Долината на тракийските царе“, Казанлък

На 30 км от Стара Загора се намира Долината на тракийските царе, където са концентрирани паметници на тракийската култура. Ще се запознаем с техните погребални практики и вярвания като разгледаме най-интересните гробници в областта:
- „Казанлъшка гробница“ ;
- „Гробница Севт III“;
- „Гробница в тракийска могила Хелвеция“;
- „Храм в тракийска могила Грифони“.

Лектор: Цветелина Шиндарова

16:00 → 19:00

Лекции и семинарни занятия

16:00

Космически лъчи на експерименти в ЦЕРН

Лектор: инж. Александър Христов

17:30

Фотонни сфери около компактни обекти

Лекцията е посветена на едни от най-впечатляващите фотонни структури, образуващи се около черни дупки, неутронни звезди както и около екзотични компактни обекти като голите сингулярности и пространствено-времевите тунели. Обръща се внимание на физическите механизми за тяхното формиране и на съвременните наблюдения на сенките на акреционните дискове около черните дупки в центровете на галактиките, потвърждаващи съществуването на фотонните структури. Един от основните въпроси, който ще бъде разгледан е какви са възможностите за формирането на фотонни сфери около неутронните звезди, имайки предвид способността им силно да изкривяват пространство-времето около себе си и техните физически размери.

Разработването на тази тематика беше подкрепено от фонд „Научни изследвания“ към МОН по договори КП-06-Н-38/12 и КП–06–ПН–38/3.

Лектор: д-р Галин Гюлчев

21:00 → 01:00

Наблюдения на звездното небе

21:00

Практика по заснемане на небесни обекти

Лектор: Никола Антонов

22:30

Визуални наблюдения

Лектор: Александър Грънчаров