facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

books5_678x410_crop_478b24840a
22.01.2019 11:20

Семинар „Принципи на GPS-спътниците и инженерство на технологиите за спътникова навигация“

Корпус 2, зала 703

Организатори:
Изследователски център „Институт за съвременни физически изследвания“
департамент „Телекомуникации“

Водещ:
Здравко Димитров

Модератор:
доц. д-р Цвета Апостолова


По време на семинара подробно ще бъдат описани физичните принципи на глобалната система за позициониране (Global Positioning System, GPS) и космическите спътници, които я поддържат. Ще бъдат изложени редица фундаментални принципи на космическите технологии, в това число орбитална механика, енергетична среда в Космоса, теория на относителността и времеизмерване в орбита, телекомуникации на големи разстояния, пространствена навигация и много други. 

В допълнение ще се разгледат и инженерните принципи на спътниците и техните подсистеми. 

Лекцията е отличен увод в космическото инженерство, съчетавайки теоретична част и физика с изложение на конкретни технологии, стъпващи на тази теория.

Здравко Димитров е бакалавър по Масови комуникации от Нов български университет (2014 г.) и магистър по бизнес мениджмънт в International University of Monaco (2016 г.). В НБУ създава студентски клуб NBU Space Lab и участва в проекта за стратосферен балон „СТРАТОС-1“. През 2017 заедно с колеги от Софийски университет, ТУ-София и University of Bath основава и е избран за председател на сдружение „Инициатива САТ-1“, целящо подпомагане на космическата наука и технологии в България. В сдружението членуват 12 млади специалисти с опит от GE Aviation, Thales Alenia Space, OHB, Германския космически център (DLR) и проекти на NASA.