facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

archive-books8_678x410_crop_478b24840a
08.11.2018 18:00

Семинар „Материално инженерство на диаманта и приложения в радиационните детектори и квантовите технологии“

Корпус 1, зала 616

Организатори:
Изследователски център „Институт за съвременни физически изследвания“,
департамент „Телекомуникации“

Лектор:
професор Силвио Шортино

Модератор:
доц. д-р Цвета Апостолова


В лекцията ще бъде разказано за създаването на тримерни графитни електроди в синтетичен диамант посредством облъчване с фемтосекундни лазерни импулси. Ще бъде обяснено защо диамантените детектори с тримерна архитектура са най-бързите и най-радиационно устойчивите устройства изобретени някога и защо те отговарят най-добре на експерименталните изискванията на физиката на високи енергии в ЦЕРН.
На лекцията ще бъде обяснено и приложението на синтетичния диамант като най-близък до човешките тъкани, в радиационната дозиметрия и радиотерапията и ще бъдат показани предварителни резултати от използването на триизмерни диамантени сензори в тази област от медицината.

Професор Силвио Шортино
От 1999 г. професор Шортино работи в катедрата по физика на Университета във Флоренция. Неговата изследователска дейност се провежда в Италианския Национален Институт по Ядрена Физика и в сътрудничество с международни колаборации за синтезиране и характеризиране на изкуствен диамант за изработването на радиационни детектори, фотонни устройства и дозиметрия.