facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

24-04_678x410_crop_478b24840a
24.04.2017 18:00

Публична лекция „Динамика на облъчването с лазерно лъчение: от молекули до нано-обекти и от науката за материалите до биологията“

Корпус 2, зала 607

Организатори:
ИЦ „Институт за съвременни физически изследвания“
департамент „Информатика“
департамент „Природни науки“

Лектор:
проф. Ерик Сюро

Модератор:
д-р Цвета Апостолова

Погледът на опитен физик-теоритик за механизмите на облъчване на молекулите и наноматериалите с лазерно лъчение и приложенията на тези изследвания в биологията и медицината

Ерик Сюро е професор в Лабораторията по теоретична физика, Университет Пол Сабатие, Тулуза, Франция. Изследователската му дейност е фокусирана върху динамиката на сложни системи и по-специално на крайни фермионни системи - ядра и клъстери. След аспирантурата си, посветена на плътната материя в супернови, той се занимава с термодинамика на атомни ядра и динамика на ядрени сблъсъци. След това оглавява изследователска програма за динамика на метални клъстери в силни полета и по-точно при облъчване с лазерно лъчение. Силен интерес има към методите описващи много тела, основани на квантови и полукласични кинетични теории и техните стохастични разширения. Разработените методи обясняват експериментални резултати, получени в тази област на изследване.

Професор Сюро е член на Европейската Академия на науките от 2003 година, член на Американското физическо дружество от 2015 година, както и носител на Беселовата награда на Хумболт Фондацията.

Изображение: carlsbergfondet.dk