facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

alina-bg_678x410_crop_478b24840a
27.08.2018 17:00

Представяне на научен доклад на тема „Метод на редукциите за намиране на бягащи вълни“

Reduction method for finding traveling wave solutions

Корпус 2, зала 304

Организатори:
Изследователски център „Институт за съвременни физически изследвания“
департамент „Информатика“

Лектор:
Алина-Мария Пауна

Модератор:
д-р Стоян Мишев


В научния докад са разгледани нелинейни частни диференциални уравнения, които се срещат в различни области на математиката, физиката, химията и биологията. Предложен е метод за редуциране на изходните уравнения до уравнения, описващи съответните потоци. След налагане на условието за решение от типа на бягаща вълна, частното диференциално уравнение се свежда до обикновено диференциално уравнение (ОДУ). Така полученото ОДУ допуска специални решения. Този метод е приложен за следните уравнения: на Бенджамин-Бона-Махони, на Бусинеск, на Цицейка и на Уайтман-Брауер-Кауп. За тях са построени решения във вида на бягащи вълни. Предимство на представения метод е в неговата простота, съгласуваност и естественост.

Алина-Мария Пауна е докторант по теоретична физика в университета в гр. Крайова. Семинарът е по темата на дисертацията ѝ.