facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

plakat-bg_678x410_crop_478b24840a
21.12.2018 17:00

Популярна лекция „Нови оценки на космологичната константа в рамките на квантовата космология“

Revisiting the Cosmological Constant Problem within Quantum Cosmology

Корпус 1, зала 405

Организатори:
Институт за съвременни физически изследвания
департамент „Информатика“

Лектор:
д-р Веселин Георгиев
Dr. Vesselin Gueorguiev

Модератор:
д-р Стоян Мишев
Dr. Stoyan Mishev

Предложена е нова перспектива към проблема за космологичната константа в рамките на квантовата космология. Предлага се всеки член на ансамбъла от вселени да има характерен размер „а“, които може да се използва като интеграционна променлива в статистическата сума. Средният характеристичен размер на ансамбъла се оценява като се използват само членовете, които удовлетворяват полевите уравнения на Айнщайн. Изчисленията средният характеристичен размер е от порядъка на планковата големина, когато се разглежда ансамбъл от решения на уравнението на Айнщайн с ефективна космологична константа. За да може изчислението да се направи, мулти-вселенският ансамбъл е разделен на планкови вселени с плътност на енергията на вакуума близка до единица. За „а“-производна вселена с характерен размер от порядъка на наблюдаваната Вселена а≈8×1060, космологичната константа е в диапазона 10-122 − 10-124, което е близко до наблюдаваната стойност 10-123. Този подход към разглежданата задача съгласува голямата плътност на енергията на вакуума, която следва от квантовата теория на полето, с наблюдаваната малка стойност на космологичната константа.

Д-р Веселин Г. Георгиев защитава докторска дисертация през 2002 в Луизианаският Щатски университет (LSU), Батон Руже, Луизиана, САЩ; през 2004 отива в CSIC, Мадрид, Испания като изследовател по програма на НАТО; от 2004 до 2007 е изследовател в LLNL, Ливърмор, Калифорния, САЩ. Има над 50 статии, като три са публикации в Physical Review Letters, има повече от десет научни статии с над десет цитати, като общият брои цитати надхвърля 500 в научната литература. Преподавал е по физика и астрономия в UC Merced и CSU Stanislaus в Калифорния, САЩ и SCUPI в Чънгду, Китай. В момента е асоцииран член на Института за Съвременни физически изследвания я София, България и изследовател към Ronin Institute, Ню Джърси, САЩ.

A new perspective on the Cosmological Constant Problem (CCP) is proposed and justified within the approach of Quantum Cosmology. It is assumed that each member of an ensemble of solutions of the Einstein field equations has a characteristic scale ‘a’ that can be used as an integration variable in the partition function. The estimated averaged characteristic scale is compatible with the Planck length when considering an ensemble of solutions with an effective cosmological constant. This approach to the CCP has the potential to reconcile the Planck-scale huge vacuum energy-density predicted by QFT considerations, as valid for Planck-scale solutions, with the observed small value of the cosmological constant as relevant to an a-derivable solution as observed.

Dr. Vesselin Gueorguiev was born in Sofia, Bulgaria and obtained his M.S. degree in Particle and Nuclear Physics from Sofia University, Bulgaria. He obtained his Ph.D. degree in Nuclear Physics from the Louisiana State University (LSU), Baton Rouge, Louisiana, USA; in the Spring of 2004 he went to Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, Spain as a NATO research fellow to work on the exact solution of the Nuclear Pairing; from 2004 to 2007, he was a postdoctoral research fellow at LLNL, Livermore, CA, USA, working on the application of the three-body nuclear Interactions derived from Chiral Effective Theory to light nuclei. Dr. Gueorguiev has authored and co-authored more than 50 articles, three of which are publications in the Physical Review Letters, he has more than ten scientific papers with over ten citations each, the total citations to his papers exceeds 500 in the scientific literature. He has taught physics and astronomy at UC Merced and CSU Stanislaus in California, USA, and SCUPI in Chengdu, China. Currently, he leaves in California, USA and is a research scholar at the Ronin Institute for Independent Scholarship, New Jersey, and is also an associate member of the Institute for Advanced Physical Studies, Sofia, Bulgaria. His current research topic is focused on the applications of the scale-invariant and reparametrization invariant models to the fundamental interactions in nature.