facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

seminar-luchi_678x410_crop_478b24840a
07.03.2017 18:00

Популярна лекция „Мощни лазерни снопове и тяхното взаимодействие с вещества“

Корпус 1, зала 405

Организатор:
Институт за съвременни физически изследвания

Лектор:
проф. Жан Клод Кифер

Модератор:
доц. д-р Цвета Апостолова

Експертният отговор на утвърден и световно известен учен на въпросите:какво се случва когато облъчим с итнензивни свръхкъси лазерни снопове електрони,атоми,молекули, твърдотелни материали и плазма;
какви са новите феномени възникващи при такова облъчване, как се обясняват те;
за какво се използва това взаимодействие- приложения в телекомуникациите, медицината, компютърната техника, биологията и др.

Жан Клод Кифер е професор в Националнен институт за научни изследвания (НИНИ) , Канада от 1990 година като преди това е бил директор на Центърът по енергия, материали и телекомуникации към същия институт в периода 2001 - 2006 година. Той е председател на Изледователската комисия на Канада по свръхбърза фотоника и член на борда на Канадския синхротрон - (CLS). Участва в Северно-американски и Европейски научно консултативни панели, съветник е на президента на съвета на област Аквитания (Франция) по лазери и оптика и е вицепрезидент на борда на Аквитанската област за технологичен трансфер, чиято цел е да изведе изследванията в областта на лазерите и оптиката от лабораторията към пазара.

Изследователските интереси на професор Кифер включват физика на плазмата, свръхбързи лазери, взаимодействието на мощни свръхбързи лазери с материя, ускоряване на частици, създаването на свръхбързи рентгенови източници и тяхното приложение за стуктурното изобразяване на комплексни системи и медицинска визуализация. Той е създателят на съоръжението наречено Модерен лазерен източник на светлина (ALLS), финансирано от Кандаската фондация за иновации, а също и на първата интегрирана лазерна система за използване в болнична операционна зала за хирургия на роговицата с фемтосекунден лазерен скалпел. Ръководи мощната лазерната система със свръхкъси импулси в НИНИ.

Понастоящем работи за приложението на рентгенови източници, нелинейна оптика и рапространяване на лазерни снопове за генериране на лъчение; за направляването на енергетични разряди на дълги разтояния и получаване на рентгенови изображения при използването на лазерно индуцирано бетаронно излъчване. Професор Кифер преподава плазмена физика, взаимодействие на материя с лазерно лъчение и приложенията им в медицината и биологията. Публикувал е над 188 статии в реферирани списания и има 4 патента.