facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

quantcomp_678x410_crop_478b24840a
17.01.2019 18:00

Популярна лекция „Квантови компютри – история и перспективи“

Quantum Computing – History and Prospects

Университетски театър

Организатори:
Изследователски център „Институт за съвременни физически изследвания“
департамент „Информатика“

Лектор:
д-р Веселин Георгиев
Dr. Vesselin Gueorguiev

Модератор:
д-р Стоян Мишев
Dr. Stoyan Mishev

Основната цел на доклада е да предостави кратък обзор на съвременното състояние на индустрията с квантови компютри. Докладът ще застъпи накратко историята на компютрите, физиката и как те се преплитат, за да доведат до идеята за Quantum Computing (QC) и развитието на QC като клон на информатиката. Ще бъдат обсъдени основните квантови концепции, свързани с квантовите компютри и техните приложения. Ще бъде направен кратък преглед на днешното състояние на хардуерните и софтуерните ресурси и ще бъдат посочени нерешените проблеми, както и някои бъдещи посоки за развитие.

The main aim of the talk is to provide a general overview of the current status of the Quantum Computing industry. The talk will briefly review the history of computing and physics and how are they intertwined to lead to the idea of Quantum Computing (QC) and to the development of QC as a branch of Information Science. The key Quantum Concepts relevant to Quantum Computing and its applications will be discussed. Current status of the hardware and software resources will be outlined and main problems and future directions will be pointed out.

Д-р Веселин Г. Георгиев защитава докторска дисертация през 2002 в Луизианаският Щатски Университет (LSU), Батон Руже, Луизиана, САЩ; през 2004 отива в CSIC, Мадрид, Испания като изследовател по програма на НАТО; от 2004 до 2007 е изследовател в LLNL, Ливърмор, Калифорния, САЩ. Има над 50 статии като три са публикации в Physical Review Letters, има повече от десет научни статии с над десет цитати всяка, общият брои цитати надхвърля 500 в научната литература. Преподавал е по физика и астрономия в UC Merced и CSU Stanislaus в Калифорния, САЩ и SCUPI в Чънгду, Китай. В момента е асоцииран член на Института за Съвременни Физически Изследвания я София, България и изследовател към Ronin Institute, Ню Джърси, САЩ.

Dr. Vesselin Gueorguiev obtained his Ph.D. degree in 2002 from the Louisiana State University (LSU), Baton Rouge, Louisiana, USA; in 2004 he went to Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, Spain as a NATO research fellow; from 2004 to 2007, he was a postdoctoral research fellow at LLNL, Livermore, CA, USA. Dr. Gueorguiev has authored and co-authored more than 50 articles, three of which are publications in the Physical Review Letters, he has more than ten scientific papers with over ten citations each, the total citations to his papers exceeds 500 in the scientific literature. He has taught physics and astronomy at UC Merced and CSU Stanislaus in California, USA, and SCUPI in Chengdu, China. Currently, he is an associate member of the Institute for Advanced Physical Studies, Sofia, Bulgaria, and also at Ronin Institute for Independent Scholarship, New Jersey, USA.