facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

lazerite_678x410_crop_478b24840a
18.01.2022 16:20

Лекция „Илюстрация на въздействието на лазерите: различни приложения (от енергия и телекомуникации до медицински науки)“

Корпус 2, Зала 703
Онлайн
Meeting ID: 985 2990 4292
Passcode: 255904

Организатори:
Изследователски център „ИСФИ“,
Департамент „Телекомуникации“Лектори:
проф. Жан Клод Кийфър,
доц. д-р Цвета Апостолова

Участници:
ятуденти от програма „Телекомуникации и компютърни технологии“, както и всички интересуващи се студенти или преподаватели


Лекцията е предназначена за студенти от програма „Телекомуникации и компютърни технологии“, както и за всички интересуващи се. Целта на лекцията е да запознае студентите с природата на светлината и да направи увод и общ преглед на лазерната физика и лазерните технологии.


Жан Клод Кийфър е професор в Национален институт за научни изследвания - Канада от 1990 г. Той е председател  на Канадската изследователска секция Свръхбърза фотоника, и приложенията и към сложни системи от 2002 до 2016 г. През 2002 г той основава център  „Усъвършенстван източник на лазерна светлина (ALLS)“ в Варена, Канада, част от канадска национална инфраструктура, който от 2020 г. е един от ключовите лазери инфраструктури в мрежата LaserNetUS. Професор Кийфър е бил директор на центъра по енергия, материали и телекомуникации  (ЕМТ) към Националния институт за научни изследвания. В периода 2005 до 2011 г. и временно изпълняващ длъжността директор на този център през 2019 г.  и 2021 г. Той е член на борда на директорите на канадския Синхротрон, старши научен и технологичен съветник в областта на лазери и оптика на президента на Регионалния съвет на Нова Аквитания (Франция) и старши научен съветник на главния изпълнителен директор на международната инфраструктура „Екстремна светлина“ - ELI-ERIC. Той е също вицепрезидент на "Алфанов" платформа за трансфер на технологии във Франция.Изследователските му интереси включват физика на плазмата, взаимодействието на висок интензивни свръх къси лазери с материя, ускорение на частиците и ултрабързи рентгенови източници и техните социални приложения (ранно откриване на рак на гърдата, глобална продоволствена сигурност, вътрешна сигурност, усъвършенствани ускорители).