facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

nseos_678x410_crop_478b24840a
28.02.2020 19:40

Лекция „Характеристики на нуклон-нуклонното взаимодействие при ядрени плътности“

Корпус 2, зала 301

Организатори:
Институт за съвременни физически изследвания (ИСФИ)
департамент „Информатика“

Лектор:
д-р Стоян Мишев

Модератор:
д-р Богдан Г. Димитров

Участници:
студенти, преподаватели, изследователи


Лекцията започва с напомняне на основните особености на нуклон-нуклонните (н-н) сили. Използвайки данни за радиуса на деутрона ще бъде направена оценка за силата на н-н привличане, а от експерименти по нееластично разсейване ще определим разстоянието, при което н-н сила става отблъстваща. Н-н взаимодействие в нуклонна среда се различава от това във вакуум, като в края на лекцията ще разгледаме две от най-известните параметризации на т.нар. ефективни ядрени сили, а именно тези на Скирм и Гони.

Лекцията е предвидена за широк кръг слушатели с интерес към теоретичната физика и е част от цъкъл лекции на тема „Физика на неутронните звезди“ в рамките семинара „Космология, гравитация и астрофизика“ на ИСФИ.

Този цикъл от лекции е по тематика, финансирана от Фонд „Научни изследвания" по договор № 06-ПН-38/12.

Изображение: www.spaceflightinsider.com