facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

Актуално

poster-chep_678x410_crop_478b24840a
09.07.2018 09:00

23 международна конференция по компютърни изчисления „Computing in high energy and nuclear physics“

09 – 13.07.2018 г.

Национален дворец на културата

Организатори:
Институт за съвременни физически изследвания, Нов български университет (ИЦ „Институт за съвременни физически изследвания“ и департамент „Информатика“), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Бургаски свободен университет, ИЯИЯЕ-БАН, ИИКТ-БАН и Столична община


Над 550 изследователя от водещи научни институти и университети събира в НДК (София) конференция по компютърни изчисления във физиката на елементарните частици и ядрената физика (Computing in High Energy and Nuclear Physics) в периода 9-13 юли 2018 г. Докладите обхващат голяма част от най-новите резултати в областта и очертават бъдещите вектори на развитие. Тематиките, които ще се обсъждат в осем паралелни сесии, са обособени в следните групи: набор и представяне на данни; разпределени изчисления; бази от данни; разработка на софтуер; машинно обучение; облачни и мрежови технологии.

Сред участниците са представители на ЦЕРН, ОИЯИ-Дубна, националните лаборатории на САЩ - Аргон, Брукхевън и Ферми, националния изследователски център на Франция (CNRS), германския електронен синхротронен център (DESY), института за тежки йони в Дармщат (GSI), националния изследователски център на Италия (INFN) и др. От университетите се открояват Империал Колидж, Западния Норвежски Университет, университета на гр. Принстън, както и няколко университета в щата Калифорния (САЩ).

Тематиката на конференцията е в сферата на изследователските интереси на ИЦ „Институт за съвременни физически изследвания“ и сътрудниците на центъра участваха активно в организацията ѝ. Много студенти от бакалавърските програми на департамента „Информатика“ на НБУ ще участват и способстват за провеждането на конференцията. Събитието ще даде насоченост в курсовете на новосъздадената магистърска програма в НБУ по обработка и анализ на големи данни.

Част от конференцията са и няколко допълнителни събития:
* Публично събитие „Universal Science“, което ще се състои в зала „В парка“ (София) 8 юли 2018 г. Вход свободен при регистрация от сайта на конференцията!
*Работна среща „PyHEP Workshop“ 7-8 юли 2018 г.