facebook

ЦентърИнститут за съвременни физически изследвания

 

Главната задача на изследователският център “Институт за съвременни физически изследвания” (ИСФИ) е да осъществява изследвания в областта на физическите науки и на компютинга на световно ниво; да допринася за утвърждаването на Нов Български Университет като изследователска институция; да създава нови знания и да разпространява съвременните разбирания за физическия свят.

 

Изследователският център ИСФИ бе създаден в началото на 2016 г., като съвместна инициатива между НБУ и едноименния независим институт (www.iaps.institute) . В този център членовете на ИСФИ споделят знания и умения с изследователи и преподаватели от департаментите по точни науки на НБУ.

 

Амбицията на центъра е да развива фундаментални и приложни изследвания, а също така да предлага на студентите на НБУ курсове по най-актуални тематики, поднесени на разбираем език. Първата стъпка в това направление е общообразователния курс за знания „Произход и еволюция на Вселената. Кванти и относителност.

 

ИСФИ дава възможност за практики, стажове и специализации в лабораторията по компютърни изследвания, както и в рамките на сътрудничества с ЦЕРН и ОИЯИ (Дубна).